Zasady obsługi serwisowej dla budownictwa

Pakiet bezpłatny – wyłącznie dla zleceniodawców Phoenix24

Ochrona serwisowa usług budowlanych Phoenix24 przyjmuje zgłoszenia związane z eksploatacją instalacji, obiektów budowlanych, itp.

Zgłoszenie o nieprawidłowościach można przesłać do siedziby firmy w każdy dzień roboczy, w godzinach 8-16.

Wycena obsługi serwisowej następuje po zapoznaniu się z przyczynami awarii lub nieprawidłowości i jest każdorazowo wyceniana indywidualnie.